Stawiając na Centrum Kompetencji VULCAN
wchodzisz na nowy poziom zarządzania
rozwojem kompetencji swojej kadry.

Oferta dla:

Oferta dla szkółOferta dla CUWOferta dla JST

Dostępne szkolenia /filtr/

Przygotowanie do kontroli Kuratorium Oświaty w szkole. Praktyczne wskazówki dla Dyrektorów [20.04.2023 godz. 15:00]
Webinarium
Formalno-prawny

Nowość Przygotowanie do kontroli Kuratorium Oświaty w szkole. Praktyczne wskazówki dla Dyrektorów [20.04.2023 godz. 15:00]

Szkolenie prowadzi:

Szczegóły szkolenia
Praca z uczniem z ADHD
Szkolenie on-line
3
Metody pracy i psychologia

Nowość Praca z uczniem z ADHD

Szkolenie prowadzi:

Szczegóły szkolenia
Arkusz organizacyjny – szczegółowa organizacja nauczania w jednostkach oświatowych [nagranie z webinarium]
Nagranie z webinarium
1
Formalno-prawny

Nowość Arkusz organizacyjny – szczegółowa organizacja nauczania w jednostkach oświatowych [nagranie z webinarium]

Szkolenie prowadzi:

Szczegóły szkolenia
Arkusz organizacyjny – organizacja kadrowo-płacowa w jednostkach oświatowych [nagranie z webinarium]
Nagranie z webinarium
1
Formalno-prawny

Nowość Arkusz organizacyjny – organizacja kadrowo-płacowa w jednostkach oświatowych [nagranie z webinarium]

Szkolenie prowadzi:

Szczegóły szkolenia
Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do pracy – aspekty formalne oraz praktyczne przykłady [nagranie z webinarium]
Nagranie z webinarium
1
Formalno-prawny

Nowość Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do pracy – aspekty formalne oraz praktyczne przykłady [nagranie z webinarium]

Szkolenie prowadzi:

Karolina Jadomska
Dominika Sanocka-Kiliszek
Szczegóły szkolenia
Zgodność z przepisami i praktyka funkcjonowania monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych
Szkolenie on-line
3
Bezpieczeństwo

Nowość Zgodność z przepisami i praktyka funkcjonowania monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych

Szkolenie prowadzi:

Szczegóły szkolenia
Psychologia społeczna na usługach nauczyciela. Techniki wpływu społecznego przydatne w pracy z grupą
Szkolenie on-line
2
Metody pracy i psychologia

Nowość Psychologia społeczna na usługach nauczyciela. Techniki wpływu społecznego przydatne w pracy z grupą

Szkolenie prowadzi:

Szczegóły szkolenia
Ewidencja na kontach pozabilansowych
Szkolenie on-line
1
Formalno-prawny

Nowość Ewidencja na kontach pozabilansowych

Szkolenie prowadzi:

Szczegóły szkolenia
Rejestry danych pracowników i sprawozdawczość w tym SIO, GUS, PFRON, ZUS, PPK
Szkolenie on-line
1
Formalno-prawny

Nowość Rejestry danych pracowników i sprawozdawczość w tym SIO, GUS, PFRON, ZUS, PPK

Szkolenie prowadzi:

Szczegóły szkolenia
Zasady rozliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw [21.04.2023 godz. 9:00]
Webinarium
Formalno-prawny

Nowość Zasady rozliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw [21.04.2023 godz. 9:00]

Szkolenie prowadzi:

Anna Stanaszek
Małgorzata Zawadzka-Czapko
Szczegóły szkolenia
Umowy sprzedaży z tytułu najmu – zasady fakturowania, ewidencji księgowej oraz podatkowej [28.04.2023 godz. 9:00]
Webinarium
Formalno-prawny

Nowość Umowy sprzedaży z tytułu najmu – zasady fakturowania, ewidencji księgowej oraz podatkowej [28.04.2023 godz. 9:00]

Szkolenie prowadzi:

Anna Stanaszek
Cezary Sobański
Szczegóły szkolenia
Zasady wypłacania odpraw z różnych tytułów rozwiązywania stosunku pracy [17.05.2023 godz. 9:00]
Webinarium
Formalno-prawny

Nowość Zasady wypłacania odpraw z różnych tytułów rozwiązywania stosunku pracy [17.05.2023 godz. 9:00]

Szkolenie prowadzi:

Anna Stanaszek
Małgorzata Zawadzka-Czapko
Szczegóły szkolenia